Zgłoszenie dziecka do chrztu świętego i potrzebne dokumenty

Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej.