Duszpasterze

ks. Zbigniew Waszkiewicz

proboszcz

ustanowiony 2014-08-01

ks. Przemysław Tymecki

wikariusz

ustanowiony 2020-08-25

Poprzedni proboszczowie:

ks. Antoni Siemiński (1946-1955), ks. Kazimierz Antosz (1955-1961), ks. Bronisław Janowski (1961-1968), ks. Stanisław Pecnik (1968-1978), ks. Jan Szałach (1978-2003), ks. Andrzej Korpusik (2003-2009), ks. Paweł Brostowicz (2009-2014)

Poprzedni wikariusze:

ks. Marcin Lipnicki 25.08.2015 -2020.08.01.

ks. Arkadiusz Jędrasik

ks. Jarosław Kubicki

ks. Zbigniew Olkowski 27.08.2011-

ks. Andrzej Kaleta 25.08.2010-24.08.2014

ks. Jan Kalenik 26.08.2009-26.08.2011

ks. Arkadiusz Wasilewski 29.08.2007-

ks. Jan Szczubełek 15.03.2005-24.08.2010

ks. Marek Stasiuk 28.08.2004-15.03.2005

ks. Łukasz Łukaszewicz 28.08.2003-28.08.2007

ks. Stanisław Wrona 24.03.2001-27.08.2004

ks. Robert Gromek 26.08.2000-23.03.2001

ks. Zbigniew Werra 13.10.1998-27.08.2003

ks. Dariusz Mazepa 29.08.1996-25.08.2000

ks. Marek Cieślik 24.08.1995-12.10.1998

ks. Stanisław Mikos 2.08.1993-28.08.1996

ks. Mirosław Konieczny 30.07.1992-24.08.1995

ks. Tadeusz Winnicki 20.07.1991-7.01.1992

ks. Roman Śledź 8.08.1990-2.08.1993

ks. Jacek Pawelczyk 10.08.1988-21.08.1990

ks. Józef Oleski 10.08.1985-

ks. Zbigniew Waszkiewicz 10.08.1985-10.08.1988

ks. Henryk Urzykowski 20.08.1984-30.05.1985

ks. Kazimierz Gierszewski 14.08.1982-10.08.1985

ks. Kazimierz Ochnik 20.10.1981-

ks. Kazimierz Lasota 26.08.1981-20.08.1984

ks. Józef Olszewski 18.05.1979-20.08.1981

ks. Ryszard Łopaciuk 29.06.1979-13.06.1981

ks. Jan Domin 7.10.1978

ks. Henryk Masłyk -18.05.1979

ks. Zbigniew Gettka SMArch. 28.09.1974-

ks. Stanisław Andrzejewski 06.1974-

ks. Mirosław Zieliński 17.10.1973-

ks. Jan Gryboś -4.10.1973

ks. Franciszek Puchalski -1973

ks. Jerzy Sikora XI 1972-VI 1974

ks. Bolesław Czapor -XI 1972